Get Adobe Flash player
  • QUYẾT TÂM GIỮ GÌN, BẢO VỆ BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG CỦA TỔ QUỐC!
Liên kết

Thông kê truy cập
  • Tổng số lượt: 120976244
  • Số người đang xem: 8
  • Trong ngày: 3124
  • Trong tuần: 7096
  • Trong tháng: 3376244
  • Trong năm: 13976244
Trang chủ

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” góp phần phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm

( 14:38 | 05/09/2012 ) Bản để inGửi bài này qua Email

 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là phong trào thi đua yêu nước, mang tính xã hội rộng lớn. Hiệu quả của phong trào nhằm củng cố, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt phong trào đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn khác, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh…

Từ một địa phương điển hình trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Song Mai là xã ngoại thành, cách trung tâm thành phố Bắc Giang gần 4 km về phía Tây Bắc, có 2.648 hộ với gần 10.000 khẩu sinh sống ở 17 thôn, tổ dân phố. Cư dân trong xã chủ yếu sống bằng nghề nông, những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa  nhanh, hoạt động kinh tế dịch vụ Song Mai có sự phát triển, đời sống kinh tế, văn hóa của nhân dân từng bước phát triển. Song Mai thuộc địa bàn thành phố giáp ranh với xã Nghĩa Trung huyện Việt Yên, xã Quế Nham huyện Tân Yên; là địa bàn mà các đối tượng mắc tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm thường làm đất dung thân. Xác định rõ "địa thế chiến lược" của vùng đất, cấp ủy, chính quyền xã Song Mai đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại địa phương, mà nòng cốt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, tổ dân phố văn hóa; xã văn hóa… coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp thành nguồn lực của cộng đồng, xây dựng gia đình và cộng đồng khu dân cư phát triển bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Những năm gần đây, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Song Mai ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Số lượng gia đình văn hóa, làng, tổ dân phố văn hóa cấp thành phố và cấp tỉnh ngày càng tăng. Năm 2011 vừa qua, Song Mai có 94% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 16/17 thôn đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa cấp thành phố, trong đó có 9 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu cấp tỉnh, tiêu biểu như các thôn: Phúc Thượng, Phúc Hạ, Phúc Bé, Phương Đậu, An Phú, Nhân Lễ, Mai Cao, Nam Tiến, Thượng Tự, Phú Giã, Bùi, Hà, Đồng, Muỗng, Khu 34…. Năm 2009, xã Song Mai và xã Đa Mai cùng với phường Trần Nguyên Hãn đạt danh hiệu xã, phường văn hóa cấp tỉnh, được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Song Mai tiếp tục được thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy", đến nay, qua hơn hai năm thực hiện, bằng những giải pháp triển khai đồng bộ, công tác đấu tranh, phòng ngừa ma túy, mại dâm trên địa bàn Song Mai đã có chuyển biến tích cực. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp bằng các hình thức Hội thi tìm hiểu pháp luật, tọa đàm, trao đổi, truyền thông, giao lưu văn hóa văn nghệ …Đặc biệt, đã xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản của cơ sở, trong đó tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của nhân dân, vai trò tự quản của cộng đồng được phát huy. Chú trọng các "điểm sáng"  gia đình, dòng họ không có tệ nạn ma túy, mại dâm, từ đó phát động, nhân rộng điển hình, như các dòng họ Tống (thôn Nhân Lễ), họ Phạm (thôn Vinh An), họ Thân (thôn Phúc Thượng), họ Trần (thôn Bùi)… là những dòng họ tiêu biểu. Trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, thời gian qua, công an Song Mai đã phối hợp với công an thành phố bắt giữ, xử lý 4 vụ, 5 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đưa 6 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Ông Thân Trọng Ninh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, phòng chống ma túy, mại dâm xã Song Mai cho rằng: “Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lấy "Xây" là chính, dựa vào sức mạnh từ gia đình, dòng họ, làng thôn để phòng chống, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là nền móng vững chắc, là pháo đài ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội.”

Hội nghị Tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2011

Ảnh: Hương Quỳnh

Đến những kết quả cụ thể trong toàn tỉnh

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong 4 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phong trào mang tính tổng hợp bao gồm các phong trào: Xóa đói giảm nghèo; Người tốt việc tốt; Xây dựng gia đình văn hóa; làng, bản, tổ dân phố văn hóa; xã, phường, thị trấn văn hóa; Thi đua học tập, lao động sáng tạo... Triển khai thực hiện từ năm 2000 đến nay đã 12 năm, phong trào luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, trở thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện phong trào (2000-2010) cho thấy nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn được bảo tồn và phát huy, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn văn hóa ngày càng tăng, trong đó có nhiều điển hình gia đình, cộng đồng tổ chức sản xuất kinh doanh giỏi, kinh tế phát triển. Những kết quả đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh đẩy lùi văn hóa phẩm độc hại, tệ nạn xã hội. Nếu năm 2000, toàn tỉnh có 151.200 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 615 làng, thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa thì đến năm 2010, số gia đình văn hóa là 321.504; 1.452 làng văn hóa. Năm 2011 vừa qua, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 325.779; số làng đạt danh hiệu làng văn hóa là 1.409 làng cấp huyện, 255 làng cấp tỉnh, trong đó có 150 làng văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 23 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu xã văn hóa. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên là 27,4%, có 45.983 gia đình thể thao, 1.598 câu lạc bộ thể thao. Số nhà văn hóa xã là 117; nhà văn hóa thôn, tổ dân phố là 2.016, trong đó có nhiều nhà văn hóa đa năng, với hơn 2.000 đội, câu lạc bộ văn nghệ cơ sở. Tại các nhà văn hóa cơ sở đã trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên của cộng đồng, trong đó cùng với hoạt động chính trị, xã hội của chính quyền, đoàn thể cơ sở; các hoạt động hướng dẫn khoa học kỹ thuật là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cộng đồng, Nhà văn hóa đã thực sự thành sân chơi bổ ích và lý thú cho nhiều đối tượng sinh hoạt. Cần nói thêm, từ năm 2002, huyện Lục Ngạn được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) chỉ đạo xây dựng huyện điểm văn hóa miền núi, dân tộc với nhiều tiêu chí phù hợp với đặc điểm của huyện miền núi, dân tộc. Qua 10 năm thực hiện, Lục Ngạn đã thực sự trở thành điểm sáng trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" không chỉ của  các huyện miền núi, dân tộc trong tỉnh Bắc Giang mà của cả khu vực miền núi phía Bắc. Nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào, trên cơ sở giải pháp "xây" là chính, việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đấu tranh xử lý có hiệu quả đối với các tệ nạn ma túy, mại dâm, kinh doanh văn hóa phẩm độc hại, thường xuyên giám sát, nắm bắt, kiểm tra đối với các ngành nghề kinh doanh nhạy cảm gắn với tệ nạn xã hội là hoạt động quan trọng. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các địa bàn trọng điểm với 162 cơ sở, xử phạt 26 cơ sở vi phạm, tiêu hủy 1.250 đĩa lậu, nhắc nhở 53 cơ sở; đấu tranh triệt phá 55 vụ, 139 đối tượng tổ chức, chủ chứa, môi giới mại dâm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa và đấu tranh giải quyết tình hình tội phạm ma túy ở tụ điểm Ngọc Vân (Tân Yên) và Lương Phong (Hiệp Hòa), tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy… Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm của tỉnh, hiện trên địa bàn tỉnh ta có 55 xã không có tệ nạn ma túy và 145 xã, thị trấn không có mại dâm…

Từ thực tế phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", bài học kinh nghiệm chỉ ra rằng, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ ở cơ sở đã góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Thiết nghĩ, để nâng cao chất lượng phong trào cần gắn "Xây" với "Chống", trong đó cần quan tâm xây dựng gia đình, cộng đồng văn hóa, nhằm phòng chống, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Trần Thái

 

bigone